e-urząd

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 InformacjeKarty SprawLokalizacja 
 
  32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
e-mail:srodowisko@powiatwielicki.pl
tel:
fax:12 399 97 01


Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30-17:00
wtorek– piątek 7:30-15:30

Geolog Powiatowy - Kierownik Wydziału
 • Beata Domoń
  tel. 12 39 99 755


Pracownicy:
 • Gertruda Badura
  tel. 12 39 99 757

 • Leszek Bąbel
  tel. 12 39 99 750

 • Żaneta Widełka
  tel. 12 39 99 758

 • Agnieszka Kalicka
  tel. 12 39 99 756

 • Edyta Kuć
  tel. 12 39 99 751

 • Monika Wigurska - czasowo nieobecna
  tel. 12 39 99 759

 • Jolanta Wiśniewska (Ekodoradca) - czasowo nieobecna
  tel. 12 39 99 707

 • Wioleta Gabryś-Śmietana (Ekodoradca)
  tel. 12 39 99 707


 • Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej:

 • Edyta Żupnik
  tel: 12 39 99 752
  e-mail: wylaczenia@powiatwielicki.pl
 • Katarzyna Pączek
  tel. 12 39 99 754
  e-mail: wylaczenia@powiatwielicki.pl
 • Barbara Okoń
  tel. 12 39 99 753
  e-mail: barbara.okon@powiatwielicki.pl
Ważne dokumenty:


Wpłaty z tytułu opłat wynikających z art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.), należnych na rzecz Powiatu Wielickiego należy uiszczać na niżej wymieniony rachunek bankowy: 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001

„Aktualny stan jakości powietrza w poszczególnych punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego, prognozę średniodobową jakości powietrza oraz informacje o stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza są dostępne na stronie internetowej

www.malopolskie.pl/powietrze

.

Jednocześnie informujemy o możliwości korzystania z ogólnodostępnych mobilnych aplikacji monitorujących stan jakości powietrza oraz stopnie zagrożenia. Są to m. in.:

 1. Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce” prezentująca dane bieżące o jakości powietrza ze wszystkich automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ)
 2. Aplikacja stworzona w ramach inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską RSO umożliwiająca dostęp do komunikatów, generowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego dostępna pod adresem: http://www.mobilecentre.pl/tag/phone/
 3. Inne aplikacje można również pobrać ze strony internetowej Wrota Małopolski pod tym adresem


Wieliczka: