e-urząd

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 InformacjeKarty SprawLokalizacja 
 
  32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

Dziennik podawczy pok. 210

 
e-mail:srodowisko@powiatwielicki.pl
tel:
fax:12 399 97 01

Informujemy, że w dniu 7 grudnia 2019 r. /sobota/ urząd pracuje w godzinach 7:30 - 15:30 (obsługa mieszkańców w Wydziale Komunikacji i Transportu do godziny 15:00). W dniu 24 grudnia 2019 r. /wtorek/ starostwo będzie nieczynne.

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30-17:00
wtorek– piątek 7:30-15:30

Geolog Powiatowy - Kierownik Wydziału
  • Beata Domoń
    tel. 12 39 99 755


Pracownicy:
Ważne dokumenty:


Wpłaty z tytułu opłat wynikających z art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.), należnych na rzecz Powiatu Wielickiego należy uiszczać na niżej wymieniony rachunek bankowy: 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001

„Aktualny stan jakości powietrza w poszczególnych punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego, prognozę średniodobową jakości powietrza oraz informacje o stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza są dostępne na stronie internetowej

www.malopolskie.pl/powietrze

.

Jednocześnie informujemy o możliwości korzystania z ogólnodostępnych mobilnych aplikacji monitorujących stan jakości powietrza oraz stopnie zagrożenia. Są to m. in.:

  1. Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce” prezentująca dane bieżące o jakości powietrza ze wszystkich automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ)
  2. Aplikacja stworzona w ramach inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską RSO umożliwiająca dostęp do komunikatów, generowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego dostępna pod adresem: http://www.mobilecentre.pl/tag/phone/
  3. Inne aplikacje można również pobrać ze strony internetowej Wrota Małopolski pod tym adresem


Wieliczka: