e-urząd

Wydział Geodezji i Kartografii

 InformacjeKarty SprawLokalizacja 
 
  32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
e-mail:
tel:
fax:12 39 99 771

Rezerwacja terminów wizyt do Wydziału Geodezji i Kartografii odbywa się za pośrednictwem aplikacji: QMS

Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wieliczce prowadzi bezpośrednią obsługę mieszkańców w zakresie udostępniania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopii mapy ewidencyjnej (aktualnej).

Stanowisko Wydziału Geodezji i Kartografii znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce przy ul. Słowackiego 29, główne wejście, pokój po lewej stronie (przy kasie BS) w przedsionku urzędu – parter – czynne w godzinach:

  • poniedziałek: 8.00 – 16.00
  • wtorek - piątek: 8.00 – 15.00

Działanie stanowiska ma na celu przyspieszenie obsługi osób prywatnych (obsługiwane w pierwszej kolejności), którym wnioskowane dokumenty są niezbędne do dokonania transakcji lub przedłożenia w banku. Realizowane są pojedyncze wnioski.

Wnioski o wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopii mapy ewidencyjnej (aktualnej) można składać również w formie elektronicznej za pomocą Portalu Interesanta https://wielicki.webewid.pl/e-uslugi/portal-interesanta (wymagany profil zaufany, logowanie za pośrednictwem Węzła Krajowego).

Projektantów oraz rzeczoznawców majątkowych prosimy o składanie wniosków o udostępnienie danych z operatu ewidencyjnego oraz Rejestru Cen Nieruchomości przede wszystkim za pośrednictwem Portalu Interesanta oraz Portalu Rzeczoznawcy, dostępnych na stronie internetowej https://wielicki.webewid.pl/cms/ .

W przypadku żądania wydania innych dokumentów, np. kopii dokumentów z PZGiK (operatów technicznych) lub mapy zasadniczej, ewidencyjnej – archiwalnej, niezbędnym jest złożenie wniosku:

  • w formie elektronicznej – za pomocą ww. Portalu Interesanta,
  • e-Puapem (wymagany podpis elektroniczny),
  • w formie papierowej – za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 29 – Dziennik Podawczy.

Opłata jaką należy uiścić za udostępniane dokumenty zostanie przesłana na adres mailowy podany we wniosku. Odbiór dokumentów (po uiszczeniu opłaty i przesłaniu potwierdzenia mailem zwrotnym) – osobisty (po zrealizowaniu wniosku kontakt ze strony Urzędu na nr telefonu podany we wniosku) w głównym holu budynku – boks Wydziału Geodezji i Kartografii, lub za pośrednictwem poczty, zgodnie ze wskazaniem we wniosku.

Istnieje możliwość przeglądania:

  • aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych, wyłącznie po umówieniu telefonicznym : 12 399 97 79, 12 399 97 76, 12 399 97 80
  • operatów technicznych przez geodetów, wyłącznie po umówieniu telefonicznym: 12 399 97 99 oraz odbioru dokumentów przez geodetów osobiście (jw.), wyłącznie po umówieniu telefonicznym: 12 399 97 96, 12 399 97 97, 12 399 97 89.

 

Prosimy o przestrzeganie obecnie obowiązujących zasad sanitarnych.Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Geodeta Powiatowy - Kierownik Wydziału Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

Pracownicy ds. postępowań administracyjnych w ewidencji gruntów i budynków

Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejMapa numeryczna, kartowanie operatów

Odpowiedzi na zgłoszenia/wydawanie i wycena operatów:Rezerwacja mianowników do podziałów nieruchomości/nowych numerów dla działek po połączeniu/rozdzieleniu ciał hipotecznych:

Główny specjalista budowy i administrowania powiatowymi bazami danych geodezyjnych
zakładanie konta w serwisie Web-EWIDObsługa narad koordynacyjnych

Elektroniczna narada koordynacyjna - https://wielicki.webewid.pl/cms/

Wydawanie kopii z mapy zasadniczej, operatów technicznych – Składnica PZGiKWieliczka: