e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna GK - 2
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel.
fax. 12 39 99 771

Narady koordynacyjne

data karty:
12 marca 2020.
opis sprawy
Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu
kogo dotyczy
Inwestor / upoważniony przez niego przedstawiciel/ lub projektant
wymagane dokumenty
 • Wniosek elektroniczny

 • Zeskanowana dokumentacja:

  Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu, opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych, z zanumerowanymi kolejno załamaniami trasy proponowanego przebiegu sieci, posiadającej klauzulę urzędową bądź oświadczenie geodety o pozytywnym wyniku przeprowadzonej weryfikacji (pliki w formacie PDF oraz TIFF), potwierdzony za zgodność z oryginałem.

  - pełnomocnictwo potwierdzone za zgodność z orginałem,

  - warunki techniczne z poszczególnych branż (sprawdzić ewentualny zapis dotyczący akceptacji tras w zakładach przed złożeniem na naradę koordynacyjną),

  - w przypadku uzgodnienia infrastruktury elektroenergetycznej, wstępna akceptacja trasy przez TAURON S.A.,

  - w przypadku przejścia przewodu przez drogę, zgoda zarządcy drogi,

  - jeśli współwłaścicielami drogi są osoby prywatne, zgoda pojedynczych osób nie jest wymagana,

  - plik graficzny w formacie dxf (zapisany w wersji AutoCad 2000), dgn (v7) lub kcd, wrysowany wyłącznie projekt z granicami ewidencyjnymi i budynkami (bez zbędnych elementów i szrafury zwiększających pojemność pliku).

formularze/wnioski do pobrania
https://wielicki.webewid.pl/cms/ - moduł Portal Projektanta
opłaty
 • Wysokość opłat określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  Wnioskodawca ponosi opłatę przed dokonaniem czynności koordynacji usytuowania projektowanych sieci. Wysokość opłaty zawarta jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty dostępnym w Portalu Projektanta.

  Opłata skarbowa zgodna z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

  (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.) w przypadku:

  - upoważnienia, pełnomocnictwa
  płatna na konto Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka
  ul. Powstania Warszawskiego 1
  32-020 Wieliczka
  20 8619 0006 0010 0200 4705 0002

 • W przypadku dokonywania opłaty poza systemem niezbędne jest wygenerowanie potwierdzenia transakcji i umieszczenie go w dokumentach sprawy na Portalu Projektanta

jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Serwerowa aplikacja internetowa “WebEWID” dostępna pod adresem https://wielicki.webewid.pl/cms/ - moduł Portal Projektanta – logowanie wymaga posiadania Profilu Zaufanego
termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) art. 28b.5 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
tryb odwoławczy
Przepisy prawne nie przewidują środków odwoławczych.
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zapytania można przesłać na adres e-mail:
beata.dubiel@powiatwielicki.pl
malgorzata.wlodarczyk@powiatwielicki.pl

Pliki do pobrania:

 • REGULAMIN organizacji Narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 • ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 STAROSTY WIELICKIEGO z dnia 13.01.2022 r. w sprawie organizacji Narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 •