e-urząd

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 InformacjeKarty SprawLokalizacja 
 
  32-020 Wieliczka,
Rynek Górny 2

 
e-mail:konsument@powiatwielicki.pl
tel:12 39 99 814
fax:12 39 99 701

Informujemy, iż rzecznik konsumentów nie będzie obecny w pracy w dniach od 24 listopada do 4 grudnia 2020r.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wieliczce udziela porad konsumenckich telefonicznie oraz drogą elektroniczną. Strony w szczególnych przypadkach będą przyjmowane osobiście po uprzednim ustaleniu daty i godziny.


Godziny urzędowania:

poniedziałek 9:00-17:00
wtorek– piątek 7:30-15:30
środa jest dniem wewnętrznym - bez przyjmowania stron

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

  • Jadwiga Kowal tel. 12 39 99 814

Rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu w zakresie ochrony praw konsumentów zgodnie z Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331), w szczególności:
  • zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informację prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • jest w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • wykonuje inne zadania określone w ustawie lub w przepisach odrębnych.
Wieliczka: