e-urząd

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 InformacjeKarty SprawLokalizacja 
 
  32-020 Wieliczka,
Rynek Górny 2

 
e-mail:konsument@powiatwielicki.pl
tel:12 39 99 814
fax:12 39 99 701

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-21 czerwca br. Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest nieobecny.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 kwietnia Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest zamknięte. W terminie 29 i 30 maja Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje stron.
Godziny urzędowania:

poniedziałek: 8:00-13:00

wtorek: 9:00-14:00

środa - jest dniem wewnętrznym bez przyjmowania stron

czwartek-piątek - 8:00-13:00

Informujemy, że istnieje możliwość umówienia spotkania o innej godzinie, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej lub mailowej.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Rzecznik Konsumentów w dniach 14-16 lutego jest nieobecny.
Kontakt z Rzecznikiem możliwy tylko w drodze e-mail : konsument@powiatwielicki.pl


W pilnych sprawach prosimy o skorzystanie z innej formy pomocy.

Poniżej podajemy adresy instytucji, świadczących pomoc w sprawach konsumenckich.

 1. Federacja Konsumentów Oddział w Krakowie tel. 12 422- 64-62.

 2. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie tel. 12 448 10 30.

 3. Europejskie Centrum Konsumenckie ( Warszawa) tel. 22 556-06-00.

 4. Rzecznik Finansowy (bankowość i rynek kapitałowy, ubezpieczenia, polubowne rozwiązywanie sporów ) – biuro@rf.gov.pl tel. 22 333- 73-26

 5. Urząd Komunikacji Elektronicznej ( działalność telekomunikacyjna i pocztowa) – krakow@uke.gov.pl tel. 12 634 00 84.

 6. Urząd Regulacji Energetyki ( energia elektryczna i gaz) – krakow@ure.gov.pl tel. 12 357 27 01.

 7. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie - krakow@uokik.gov.pl tel. 12 421- 75-79 lub 12 422-96-16.

 8. Nieodpłatna Pomoc Prawna - tel. (12) 399 98 36 poniedziałek-piątek – czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wieliczce ( od 7:30 do 14:30).

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
 • Paulina Romaniec
  tel. 12 39 99 814

Rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu w zakresie ochrony praw konsumentów zgodnie z Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331), w szczególności:
 • zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informację prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • jest w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • wykonuje inne zadania określone w ustawie lub w przepisach odrębnych.
Wieliczka: