e-urząd

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 InformacjeKarty SprawLokalizacja 
 
  32-020 Wieliczka,
Rynek Górny 2

 
e-mail:konsument@powiatwielicki.pl
tel:12 39 99 814
fax:12 39 99 701
Godziny urzędowania:

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek– piątek: 7:30-15:30
środa jest dniem wewnętrznym - bez przyjmowania stron

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniach od 19.04 – 23.05 br. rzecznik konsumentów nie będzie obecny.

W pilnych sprawach prosimy o skorzystanie z innej formy pomocy.
Poniżej podajemy adresy instytucji, świadczących pomoc w sprawach konsumenckich.
Federacja Konsumentów Oddział w Krakowie tel. 12 422- 64-62.
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie tel. 12 448 10 30.
Europejskie Centrum Konsumenckie ( Warszawa) tel. 22 556-06-00.
Rzecznik Finansowy (bankowość i rynek kapitałowy, ubezpieczenia, polubowne rozwiązywanie sporów ) – biuro@rf.gov.pl tel. 22 333- 73-26
Urząd Komunikacji Elektronicznej ( działalność telekomunikacyjna i pocztowa) – krakow@uke.gov.pl tel. 12 634 00 84.
Urząd Regulacji Energetyki ( energia elektryczna i gaz) – krakow@ure.gov.pl tel. 12 357 27 01.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Krakowie - krakow@uokik.gov.pl tel. 12 421- 75-79 lub 12 422-96-16.
Nieodpłatna Pomoc Prawna - tel. (12) 399 98 36 poniedziałek-piątek – czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wieliczce ( od 7:30 do 14:30).

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
  • Paulina Romaniec
    tel. 12 39 99 814

Rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu w zakresie ochrony praw konsumentów zgodnie z Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331), w szczególności:
  • zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informację prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • jest w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • wykonuje inne zadania określone w ustawie lub w przepisach odrębnych.
Wieliczka: