e-urząd

Wydział Architektury i Budownictwa

 InformacjeKarty SprawLokalizacja 
 
  32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29

 
e-mail:budownictwo@powiatwielicki.pl
tel:12 399 97 00
fax:12 399 97 01


Godziny urzędowania:

poniedziałek: 7:30-17:00
wtorek – piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie wniosków:

poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek – piątek: 7:30-15:00

INFORMACJA

Informuję, że w terminie od dnia 18.10.2021 r. do dnia 08.11.2021 r., w godzinach pracy urzędu, tj.: od 7.30 do 15.30 (w poniedziałek do 17.00), w Starostwie Powiatowym w Wieliczce – Zamiejscowe Stanowisko Pracy, z siedzibą w Niepołomicach, ul. Grunwaldzka 15K/5, 32-005 Niepołomice (lokal nr 5 na II piętrze), zostanie wyłożony projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący wszystkie obręby ewidencyjne jednostki ewidencyjnej (gminy – obszar wiejski) Niepołomice: Chobot, Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Zagórze, Zakrzów, Zakrzowiec, do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W związku z powyższym w czasie trwania wyłożenia, pracownicy z Zamiejscowego stanowiska ds. Administracji architektoniczno-budowlanej w Niepołomicach będą przyjmować WYŁĄCZNIE po umówieniu telefonicznym pod numerami telefonów: 12/250 94 17, 12/250 94 35
Wnioski do wydziału Architektury i i Budownictwa można składać w tym okresie w siedzibie Starostwa Wielickiego ul. Rynek Górny 2 lub ul. Słowackiego 29.


Kierownik wydziału:
 • Danuta Góralczyk

Informacja dotycząca postępowań: Pracownicy ds. administracji architektoniczno - budowanej:
 • Anna Cebula
 • Renata Gądek
 • Mariola Włodarczyk
 • Zofia Ogińska
 • Elżbieta Wywiał
 • Dorota Kuczko
 • Monika Kędzierska
 • Karolina Kmiecik
 • Małgorzata Marcisz
 • Beata Osowska-Palusińska
 • Joanna Sajdak
 • Katarzyna Buzała
 • Wojciech Batko
Zamiejscowe wieloosobowe stanowisko w Niepołomicach:
 • Judyta Gładysz
 • Joanna Waś
 • Ilona Włosińska
 • Paulina Zielińska
 • Aleksandra Brudnik
 • Monika Maślaniec
Zamiejscowe wieloosobowe stanowisko w Kłaju:
 • Beata Osowska - Palusińska

Zamiejscowe stanowiska ds. administracji architektoniczno budowlanej w Niepołomicach:
ul. Grunwaldzka 15K/5
32-005 Niepołomice
tel. 12 250 94 17, 12 250 94 35
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00


Zamiejscowe stanowiska ds. administracji architektoniczno budowlanej w Kłaju:
Urząd Gminy Kłaj
32 - 015 Kłaj
pokój 212
tel. 12 284 11 00 w.35
Godziny urzędowania:
Czwartek: 7:30 - 15.30


Istnieje możliwość składania wniosków do Starostwa Powiatowego w Wieliczce również w sekretariacie Urzędu Gminy Kłaj w godzinach pracy Urzędu.

Obsługa mieszkańców gmin Kłaj i Niepołomice odbywa się w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej (w pełnym zakresie)

Wieliczka: