e-urząd

Deklaracja dostępności strona internetowa Starostwa Powiatowego w Wieliczce

Starostwo Powiatowe w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Nie wszystkie pliki są przygotowane jako dostępne cyfrowo. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.
 2. Brak opisu alternatywnego dla nietekstowych informacji.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 5. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 6. Brak możliwości zmiany kontrastu i wielkości czcionki.
 7. Linki do dokumentu do pobrania nie mają w swej treści informacji o formacie i rozmiarze i języku.

Wyłączenia

 1. Dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 2. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie nie można korzystać ze wszystkich standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Procedura wnioskowo-skargowa

Informacje uzupełniające

Dostępność architektoniczna

Wykaz lokalizacji/budynków użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce:

 1. Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka

 2. ul. J. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka

 3. ul. Park Kingi 4, 32-020 Wieliczka

 4. ul. Niepołomska 26 G, 32-020 Wieliczka

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka

Zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce (Pałac Przychockich) posiada dwa wejścia. Do głównego wejścia od strony Rynku 2 prowadzą schody. Drugie wejście do budynku, usytuowane jest od strony ul. M. Kopernika 2, 2a. Wjazd na parking od strony ul. M. Kopernika 2, 2a ogranicza szlaban. Wejście do budynku dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

 1. Przed budynkiem od strony ul. M. Kopernika 2, 2a znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, jest ono zintegrowane z ciągiem komunikacyjnym i dostępne z poziomu chodnika.
 2. Budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach, niewidomych i słabowidzących – klawisze na panelu są wypukłe i oznaczone alfabetem Braille’a. Komunikat głosowy o numerze piętra.
 3. Kancelaria Starostwa – dziennik podawczy znajduje się na pierwszym piętrze, na wprost wyjścia z windy.
 4. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
 5. W budynku umożliwiony jest dostęp do wszystkich pomieszczeń.
 6. Toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wszystkich kondygnacjach budynku.
 7. Budynek jest oznakowany tablicami informacyjnymi.
 8. Budynek jest oznakowany tablicami informacyjnymi.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. W budynku dostępna jest lupa dla osób słabowidzących.
 11. W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 12. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 13. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 14. Pracownik Wydziału Organizacyjnego udziela pomocy w poruszaniu się po budynku.
 15. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze.
 16. Obowiązują sygnały dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, i instrukcje dla osób funkcjonujących z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. J. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka

Do głównego wejścia budynku prowadzą schody zarówno od ul. Słowackiego, jak i ul. Szpunara. Drugie wejście usytuowane jest na poziomie parkingu podziemnego (wjazd na parking od ul. Słowackiego ogranicza szlaban). Z poziomu parkingu osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z widny osobowej. Dodatkowo od strony ul. Słowackiego zainstalowana jest na zewnątrz budynku platforma dla osób poruszających się na wózkach.

 1. W podziemnym parkingu, do którego wjazd jest od ul. Słowackiego znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Dla osób załatwiających sprawę w budynku przy ul. Słowackiego 29 dostępny jest również parking przy ul. Szpunara 22, na którym znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wjazd na parking przy ul. Szpunara ogranicza szlaban. Parking nie jest zintegrowany z ciągiem komunikacyjnym prowadzącym do głównego wejścia do budynku przy ul. Słowackiego 29 (konieczność pokonania schodów).
 3. Budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach, przyciski na panelu nie są wypukłe, ani oznaczone alfabetem Braille’a. Komunikat głosowy o numerze piętra.
 4. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Brak automatycznie otwieranych drzwi.
 5. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 6. Na parterze, w pobliżu wejścia głównego do budynku znajduje się Kancelaria Starostwa – dziennik podawczy, punkt informacyjny, gdzie zastosowano pętlę indukcyjną ułatwiającą komunikację osobom słabosłyszącym. Możliwość podjazdu do obniżonej lady recepcji wózkiem inwalidzkim.
 7. W punkcie informacyjnym pracownicy udzielają informacji nt. rozkładu pomieszczeń w budynku.
 8. Budynek jest oznakowany tablicami informacyjnymi.
 9. W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 10. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 11. Budynek jest oznakowany tablicami informacyjnymi.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 14. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze.
 15. Obowiązują sygnały dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcjonujących z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Park Kingi 4, 32-020 Wieliczka

 1. Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wieliczce mieści się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce przy ul. Park Kingi 4.
 2. Wejście na teren budynku Komendy odbywa się w asyście dyżurnego strażaka.
 3. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niewidomych lub słabowidzących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych.
 5. W budynku nie ma urządzeń dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.
 6. W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 7. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 8. Możliwość zorganizowania spotkania poza siedzibą, w miejscu dostępnym architektonicznie dla osób z ograniczeniami w zakresie poruszania się.

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce - Archiwum Zakładowe, ul. Niepołomska 26 G, 32-020 Wieliczka

Wejścia do budynku dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i są dostępne z poziomu chodnika.

 1. Budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach. Klawisze pięter oznaczone są alfabetem Braille’a. Komunikat głosowy o numerze piętra.
 2. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową usytuowana jest na parterze budynku.
 4. 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 5. W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 7. Budynek jest oznakowany tablicami informacyjnymi.
 8. W budynku są oznaczenia (poza nielicznymi pomieszczeniami) w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Obowiązują sygnały dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcjonujących z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji.