e-urząd

Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Biuro Obsługi Urzędu

Biuro Rzeczy Znalezionych

Wydział Finansowo-Księgowy

Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Biuro Informacji, Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Stanowisko ds. Polityki Personalnej i Kadr