e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna Wydanie nr 1
32-020 Wieliczka
Rynek Górny 2
 
tel. 12 39 99 856
fax. 12 39 99 701

Przyznawanie stypendium sportowego dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe

data karty:
.
opis sprawy
procedura przyznawania stypendium sportowego dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe
kogo dotyczy
dzieci i młodzieży będących zawodnikami mieszkającymi i trenującymi na terenie powiatu wielickiego, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy:
 • osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok otrzymania stypendium i osiągnęli najwyższe lokaty na międzynarodowych lub ogólnopolskich imprezach sportowych oraz spełniają co najmniej jedno z kryteriów:
  • uczestniczyli w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy
  • zdobyli od I – VIII miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
  • zostali powołani do kadry narodowej
  Jednocześnie dla każdego z kryteriów ww. jest wymagane uzyskanie dla Powiatu Wielickiego punktów w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu.
 • Posiadają dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe
 • Są mieszkańcami Powiatu Wielickiego
 • Nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu
wymagane dokumenty
Wniosek o przyznanie stypendium
Regulamin przyznawania stypendium sportowego Powiatu Wielickiego dla dzieci i młodzieży
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o przyznanie stypendium

Regulamin przyznawania stypendium sportowego Powiatu Wielickiego dla dzieci i młodzieży

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W Starostwie Powiatowym w Wieliczce
opłaty
Nie podlega opłacie
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia
Tel: 12 39 99 856
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2
tel. 12 39 99 856
e-mail: sport@powiatwielicki.pl
termin załatwienia sprawy
-Składanie wniosków do 31 stycznia
-Rozpatrzenie wniosków do 28 lutego
tryb odwoławczy
uwagi i dodatkowe informacje