e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 6
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 720
fax. 12 39 99 715

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (KT-6)

data karty:
01-01-2015.
opis sprawy
Zmiana właściciela pojazdu, przeniesienie prawa własności zarejestrowanego pojazdu, na inną osobę.
kogo dotyczy
właściciela zarejestrowanego pojazdu który jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zbyciu pojazdu
wymagane dokumenty
 • Wypełniony wniosek - zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 • Kopia umowy, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności.
formularze/wnioski do pobrania
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
opłaty
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce: 20 8619 0006 0010 0200 4705 0002.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29
e-mail: komunikacja@powiatwielicki.pl
 • Grzegorz Włosiński - tel. 12 3999723
 • Ewelina Hankus - tel. 12 3999724
 • Ewelina Kowalik - tel. 12 3999725
 • Urszula Bartosz - tel. 12 3999722
 • Kamila Szeląg -tel. 12 3999721
 • Ewelina Pawlak - tel. 12 3999727
 • Robert Wojtasik - tel. 12 3999728
 • Anna Sara - tel. 12 3999729
 • Paweł Kaproń - tel. 12 3999731
 • Jadwiga Dec - tel. 12 3999730
termin załatwienia sprawy
niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki
tryb odwoławczy
nie przysługuje
uwagi i dodatkowe informacje
Art.78 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)