e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna Wydanie nr 1
32-020 Wieliczka
Rynek Górny 2
 
tel. 12 39 99 856
fax. 12 39 99 701

Sportowa Nagroda Powiatu Wielickiego

data karty:
05 sierpnia 2013..
opis sprawy
Sportowa Nagroda Powiatu Wielickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz Sportowa Nagroda Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
kogo dotyczy

 

Sportowa Nagroda Powiatu Wielickiego

 

O nagrodę mogą ubiegać się zawodnicy, spełniający łącznie następuje warunki:

 1. są członkami klubów sportowych działających na terenie Powiatu Wielickiego lub mieszkają na terenie Powiatu Wielickiego,
 2. osiągnęli, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, następujące wyniki:
  • w dyscyplinach olimpijskich:
   • uplasowali się w pierwszej 10, w oficjalnych Mistrzostwach Polski lub,
   • byli reprezentantami kadry Polski w zawodach międzynarodowych lub,
  • w pozostałych dyscyplinach sportowych:
   • zdobyli medal w oficjalnych Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub,
   • byli reprezentantami kadry Polski w zawodach międzynarodowych,
 3. posiadają dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe.

 

 

Sportowa Nagroda Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 

 

O nagrodę mogą ubiegać się trenerzy oraz inne osoby wyróżniające się osiągnięciami
w działalności sportowej, którzy działają na rzecz klubów sportowych mających swoją siedzibę i działających na terenie Powiatu Wielickiego lub mieszkają na terenie Powiatu Wielickiego oraz,

 1. wyróżnili się aktywnością dla rozwoju klubów sportowych oraz dyscyplin sportowych mających szczególne znaczenie dla społeczności lokalnej lub,
 2. pracą szkoleniową przyczynili się do osiągnięcia przez swoich podopiecznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku, wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym przez co rozumie się:
  • uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy lub,
  • zdobycie od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub,
  • powołanie do kadry narodowej,
wymagane dokumenty
wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia
formularze/wnioski do pobrania
opłaty
nie podlega opłacie
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wojciech Korczak, Główny Specjalista
Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2
tel. 12 399 98 56
e-mail: sport@powiatwielicki.pl
miejsce składania dokumentów
Sekretariat Starostwa Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2 ,
termin załatwienia sprawy
Wnioski należy składać do 15 marca roku w którym nagroda ma być przyznana.
Podstawa prawna:
Uchwała XXV/177/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu Wielickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
tryb odwoławczy
uwagi i dodatkowe informacje