e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 18
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 63
fax. 12 399 97 01

Wyrażenie zgody na przejście z urządzeniami technicznymi przez nieruchomość Skarbu Państwa lub Powiatu

data karty:
09 lipca 2007.
opis sprawy
W przypadku zamiaru lokalizacji na nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego lub napowietrznego koniecznym jest uzyskanie zgody starosty- w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa lub Zarządu Powiatu - w przypadku nieruchomości Powiatu.
kogo dotyczy
Osób fizycznych i prawnych.
wymagane dokumenty
Wniosek oraz:
  • Mapa wykonana przez osobę uprawnioną wraz z projektowanym przebiegiem sieci,
  • Wypis z rejestru gruntów.
formularze/wnioski do pobrania
Brak
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Gospodarki Nieruchomościami.
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy – pokój nr 1,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piętek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy. Do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień zaistniałych z przyczyn niezależnych od organu.
tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
uwagi i dodatkowe informacje
Po złożeniu wniosku sprawdza się m.in. czy pomimo wpisu Skarbu Państwa w operacie ewidencji gruntów nieruchomość nie stanowi z mocy prawa własności gminy lub innego podmiotu. e-mail: nieruchomosci@powiatwielicki.pl