e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna ES - 7
32-020 Wieliczka
Rynek Górny 2
 
tel. 12 39 99 856
fax. 12 39 99 701

Wniosek o honorowy patronat Starosty

data karty:
2012.
opis sprawy
Wniosek o objęcie honorowym patronatem przez Starostę Wielickiego
kogo dotyczy
Wniosek o objęcie patronatem honorowym Starosty Wielickiego mogą składać:
1. Szkoły i placówki oświatowe;
2. Szkoły wyższe;
3. Organizacje społeczne;
4. Fundacje, stowarzyszenia oraz w uzasadnionych przypadkach inne podmioty.
wymagane dokumenty
1. Wniosek w sprawie objęcia patronatem honorowym przez Starostę Wielickiego stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 10/2022 Starosty Wielickiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad obejmowania przez Starostę Wielickiego honorowym patronatem konkursów, przeglądów i innych przedsięwzięć . (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury);
2. regulamin przedsięwzięcia;
3. program przedsięwzięcia.
formularze/wnioski do pobrania
- Zarządzenie Nr 10-2022 Starosty Wielickiego z dnia 28 stycznia 2022 r.
- Wniosek w sprawie objęcia patronatem honorowym przez Starostę Wielickiego (pdf)
- Wniosek w sprawie objęcia patronatem honorowym przez Starostę Wielickiego (docx)
- Procedura objęcia patronatem honorowym
- Logo patronat honorowy Starosty Wielickiego w formacie pdf
- Logo patronat honorowy Starosty Wielickiego w formacie jpg
- Logo patronat honorowy Starosty Wielickiego w formacie eps
opłaty
nie podlega opłacie
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia - Referat Promocji i Współpracy Zagranicznej
e:mail: promocja@powiatwielicki.pl
tel: 12 39 99 841
miejsce składania dokumentów
1. Wniosek w sprawie patronatu honorowego należy złożyć na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Rynek Górny 2,32-020 Wieliczka do 30 listopada roku poprzedzającego planowane działanie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Starosta Wielicki może objąć patronatem honorowym również przedsięwzięcia zgłoszone w innych terminach.
termin załatwienia sprawy
1. Wniosek w sprawie patronatu honorowego należy złożyć na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Rynek Górny 2, do 30 listopada roku poprzedzającego planowane działanie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Starosta Wielicki może objąć patronatem honorowym również przedsięwzięcia zgłoszone w innych terminach.
tryb odwoławczy
uwagi i dodatkowe informacje