e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 15
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 63
fax. 12 399 97 01

Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu

data karty:
09 lipca 2007.
opis sprawy
Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub Powiatu mogą zostać oddane m.in. w najem, dzierżawę lub użyczenie.

Czynności wstępne:
Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa, wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Dziennik Polski.
Podstawowe zasady:
Czynsz z tytułu najmu i dzierżawy ustalony w zarządzeniu starosty (mienie Skarbu Państwa) lub Uchwale Zarządu Powiatu (mienie Powiatu).
kogo dotyczy
Osób fizycznych i prawnych.
wymagane dokumenty
Wniosek
formularze/wnioski do pobrania
Brak
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy – pokój nr 1,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
Uzależniony wykonaniem niezbędnych czynności określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami.
tryb odwoławczy
Nie dotyczy
uwagi i dodatkowe informacje
e-mail:nieruchomosci@powiatwielicki.pl