e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna BG - 13
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 63
fax. 12 399 97 01

Wykreślenie wszczęć postępowań z działu III księgi wieczystej

data karty:
09 lipca 2007.
opis sprawy
W przypadku prowadzenia postępowania wywłaszczeniowego, scaleniowego, obowiązkiem organu prowadzącego postępowania jest zawnioskowanie do właściwego sądu o umieszczenie w dziale III księgi wieczystej ostrzeżenia o wszczęciu takiego postępowania. W przypadku gdy postępowanie zakończono następuje wykreślenie obciążenia. Po zbadaniu zgromadzonych dokumentów organ kieruje do właściwego sądu oraz strony oświadczenie o bezprzedmiotowości wpisu.
kogo dotyczy
Właścicieli którzy posiadają wpis o wszczęciu w księdze wieczystej.
wymagane dokumenty
Wniosek oraz:
- odpis z księgi wieczystej,
- decyzję o scaleniu lub orzeczenie o wywłaszczeniu.
formularze/wnioski do pobrania
Brak
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy – pokój nr 1,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy. Do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień zaistniałych z przyczyn niezależnych od organu.
tryb odwoławczy
Nie dotyczy
uwagi i dodatkowe informacje
e-mail: nieruchomosci@powiatwielicki.pl