e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna Wydanie nr 1
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 63
fax. 12 399 97 01

Odszkodowania za nieruchomości zajęte przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

data karty:
11.08.2014.
opis sprawy
Odszkodowania za nieruchomości zajęte przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
kogo dotyczy
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub prawna, która utraciła prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji wydanej przez Wójta/Burmistrza w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
wymagane dokumenty
Protokół z rokowań w/s ustalenia odszkodowania prowadzonych z organem nabywającym nieruchomość.
formularze/wnioski do pobrania
Brak
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy – pokój nr 1,
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy. Do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień zaistniałych z przyczyn niezależnych od organu.
tryb odwoławczy
Odwołanie na zasadach określonych w kpa - do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Wielickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Zgodnie z treścią art. 98 za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne przysługuje odszkodowanie uzgodnione pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Jeżeli do uzgodnienia nie dojdzie decyzję w/s ustalenia wysokości odszkodowania wydaje Starosta.