e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna Wydanie nr 1
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 399 97 60
fax.

Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne przed 01.01.1999r.

data karty:
11.08.2014.
opis sprawy
Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne przed 01.01.1999r.
kogo dotyczy
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem nieruchomości w dniu 31 grudnia 1998r. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia sprawy jest złożenie wniosku w terminie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.
wymagane dokumenty
Wniosek
formularze/wnioski do pobrania
Brak
opłaty
Zwolnione od opłaty skarbowej.
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
miejsce składania dokumentów
Wieliczka, ul. Słowackiego 29,
dziennik podawczy
poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek – piątek 7:30 - 15:00
poprzez EPUAP - Skrytka Epuap: /o03wq89ojp/SkrytkaESP
termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy. Do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień zaistniałych z przyczyn niezależnych od organu.
tryb odwoławczy
Odwołanie na zasadach określonych w kpa - do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Wielickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawą wydania decyzji ws odszkodowania jest deklaratoryjna decyzja Wojewody Małopolskiego orzekająca o nabyciu z dniem 01.01.1999r. przez jednostkę samorządu terytorialnego prawa własności nieruchomości zajetej pod drogę.