e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna KT - 28
32-020 Wieliczka
ul. Słowackiego 29
 
tel. 12 39 99 702
fax. 12 39 99 715

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (KT-28)

data karty:
14-03-2019.
opis sprawy
Obowiązki przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
kogo dotyczy
Obowiązek dotyczy przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
wymagane dokumenty
Zawiadomienie o zgłoszeniu informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia pierwszych zajęć teoretycznych wraz z listą uczestników kursu;
Zawiadomienie o przeprowadzonych kursach:
  • kandydatów na kierowców lub motorniczych;
  • kandydatów na instruktorów / wykładowców oraz instruktorów / wykładowców;
  • warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców.
formularze/wnioski do pobrania
Zawiadomienie o zgłoszeniu informacji o terminie, czasie i miejscu prowadzenia pierwszych zajęć teoretycznych wraz z listą uczestników kursu

Zawiadomienie o przeprowadzonych kursach
opłaty
Nie dotyczy
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce ul. Słowackiego 29
termin załatwienia sprawy
W dniu złożenia zawiadomienia.
tryb odwoławczy
Nie dotyczy
uwagi i dodatkowe informacje

Uwagi i dodatkowe informacje
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć zawiadomienie w następujących terminach:
1) najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu – informację o terminie, czasie i miejscu prowadzenia pierwszych zajęć teoretycznych wraz z listą uczestników kursu.
2) Do dnia 31 stycznia każdego roku – dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach w roku poprzednim:
a) kandydatów na kierowców lub motorniczych;
b) kandydatów na instruktorów / wykładowców oraz instruktorów / wykładowców;
c) warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców.
Informacje o przeprowadzonych kursach, o których mowa w pkt 2 lit. a-c należy ponadto złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców – w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do dnia rezygnacji lub wydania decyzji j.w.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).