e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna ES - 6
32-020 Wieliczka
Rynek Górny 2
 
tel. 12 39 99 856
fax. 12 39 99 701

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

data karty:
14 września 2007.
opis sprawy
Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej.
kogo dotyczy
wymagane dokumenty
  1. Wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną.
  2. Pozytywna opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty.
formularze/wnioski do pobrania
opłaty
nie podlega opłacie
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia
kierownik wydziału Mariusz Maziarz
inspektor Wojciech Korczak
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2
tel. 12 39 99 858
e-mail: edukacja@powiatwielicki.pl
termin załatwienia sprawy
do 30 dni
tryb odwoławczy
Samorządowe kolegium odwoławcze w Krakowie
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:
Art. 82 ust 2a oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)