e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna ES - 3
32-020 Wieliczka
Rynek Górny 2
 
tel. 12 39 99 856
fax. 12 39 99 701

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

data karty:
28 październik 2010.
opis sprawy
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
kogo dotyczy
wymagane dokumenty
  1. wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji
  2. protokół z zebrania założycielskiego
  3. lista założycieli (co najmniej 7 osób pełnoletnich)
  4. lista obecności na zebraniu założycielskim
  5. 2 egzemplarze statutu
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego
opłaty
nie podlega opłacie
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia
kierownik wydziału Mariusz Maziarz
inspektor Wojciech Korczak
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2
tel. 12 39 99 856
e-mail: sport@powiatwielicki.pl
termin załatwienia sprawy
do 30 dni
tryb odwoławczy
Samorządowe kolegium odwoławcze w Krakowie
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:
art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 175 z póź. zm. )