e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna ES - 1
32-020 Wieliczka
Rynek Górny 2
 
tel. 12 39 99 856
fax. 12 39 99 701

Wydanie skierowania do nauczania specjalnego

data karty:
14 sierpnia 2009.
opis sprawy
Kierowanie do kształcenia specjalnego.
kogo dotyczy
wymagane dokumenty
  1. Podanie rodziców o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego.
  2. Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
formularze/wnioski do pobrania
Wniosek o skierowanie do odpowiedniej formy kształcenia
opłaty
nie podlega opłacie
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia
kierownik wydziału Mariusz Maziarz
inspektor Joanna Boduch
miejsce składania dokumentów
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2
tel. 12 39 99 857
e-mail: edukacja@powiatwielicki.pl
termin załatwienia sprawy
do 14 dni
tryb odwoławczy
Samorządowe kolegium odwoławcze w Krakowie
uwagi i dodatkowe informacje
Podstawa prawna:
Art. 71b ust. 5, 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) oraz paragrafu 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. Nr 173 poz. 1072).