e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna Wydanie nr 1
32-020 Wieliczka
Rynek Górny 2
 
tel. 12 39 99 856
fax. 12 39 99 701

Dotacje na zabytki

data karty:
.
opis sprawy
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Wielickiego
kogo dotyczy
Dotacje przyznane mogą być Beneficjentom - podmiotom, którzy posiadają tytuł prawny do obiektu zabytkowego i spełnią warunki określone w chwale Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.
wymagane dokumenty
Wniosek o dotację – formularz dokumentu stanowi załącznik do uchwały Nr XIX/168/2020 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.
formularze/wnioski do pobrania
1. Uchwała nr XIX/168/2020 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.
Uchwała

2. Załącznik nr 1 (Wniosek o dotację) - do uchwały Nr XIX/168/2020 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.
Zał. 1 do uchwały Rady - wniosek o dotację

3. Załącznik nr 2 (art. 13 RODO) do uchwały Nr XIX/168/2020 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.
Zał. 2 do uchwały Rady - art. 13 RODO

4. Załącznik nr 2 (art. 14 RODO) do uchwały Nr XIX/168/2020 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.
Zał. 3 do uchwały Rady - art. 14 RODO
opłaty
Nie podlega opłacie
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia Tel: 12 39 99 857
miejsce składania dokumentów
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 2,
termin załatwienia sprawy
Wnioski o dotację należy dostarczyć do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2 w terminie od 1 lutego do 30 września poprzedzającego rok, w którym planowane jest wykorzystanie dotacji. Termin, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku w razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej.
tryb odwoławczy
Do postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu wielickiego nie stosuje się trybu odwołania.
uwagi i dodatkowe informacje