e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna Wydanie nr 1
32-020 Wieliczka
Rynek Górny 2
 
tel. 12 39 99 856
fax. 12 39 99 701

Sportowa Nagroda Powiatu Wielickiego

data karty:
05 sierpnia 2013..
opis sprawy
Sportowa Nagroda Powiatu Wielickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz Sportowa Nagroda Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
kogo dotyczy
Sportowa Nagroda Powiatu Wielickiego
O nagrodę mogą się ubiegać zawodnicy, którzy są członkami klubów sportowych mających swoją siedzibę i działających na terenie Powiatu Wielickiego lub mieszkają na terenie Powiatu Wielickiego.

Sportowa Nagroda Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
O nagrodę mogą ubiegać się trenerzy oraz inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej, którzy działają na rzecz klubów sportowych mających swoją siedzibę i działających na terenie Powiatu Wielickiego lub mieszkają na terenie Powiatu Wielickiego.
wymagane dokumenty
wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia
formularze/wnioski do pobrania
opłaty
nie podlega opłacie
jednostka/osoba odpowiedzialna
Wojciech Korczak, Główny Specjalista
Wydział Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2
tel. 12 399 98 56
e-mail: sport@powiatwielicki.pl
miejsce składania dokumentów
Sekretariat Starostwa Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2 ,
termin załatwienia sprawy
Wnioski należy składać do 15 marca roku w którym nagroda ma być przyznana.
Podstawa prawna:
Uchwała XXV/177/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu Wielickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
tryb odwoławczy
uwagi i dodatkowe informacje