e-urząd


Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
 
www.wieliczka.pl
Karta informacyjna Wydanie nr 1
32-020 Wieliczka
Rynek Górny 2
 
tel. 12 39 99 856
fax. 12 39 99 701

Przyznawanie stypendium z Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

data karty:
24 lipca 2012.
opis sprawy
Procedura przyznawania stypendium z Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
kogo dotyczy
  • Uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, mieszkających na terenie Powiatu Wielickiego oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, prowadzonych przez Powiat Wielicki bez względu na miejsce zamieszkania uczniów
  • Uczniów szkół podstawowych (od drugiego etapu edukacyjnego), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych osiągających wybitne wyniki w dziedzinie artystycznej
wymagane dokumenty
Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami zgodnie z § 5 regulaminu
formularze/wnioski do pobrania
1. Przyznawania stypendiów z Powiatowego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne - Regulamin.

2. Wniosek o przyznanie stypendium.

3. Oświadczenie o zamieszkaniu składającego wniosek.

4. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych.

opłaty
Nie podlega opłacie
jednostka/osoba odpowiedzialna
Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2
tel. 12 39 99 858
e-mail: edukacja@powiatwielicki.pl
miejsce składania dokumentów
termin załatwienia sprawy
  • Zgłoszenie kandydata do stypendium od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku
  • Rozpatrzenie wniosków do 15 września każdego roku
tryb odwoławczy
Odwołanie do Rady Powiatu Wielickiego w przypadku zastrzeżeń w kwestiach proceduralnych
uwagi i dodatkowe informacje